HABARLAR


Generic placeholder image

“«Akylly şäher» Konsepsiýasy ornaşdyrylan Arkadag şäherinde sanly ulgamyň mümkinçilikleri” atly ylmy-amaly maslahat

26/07/2023

Şu gün Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň Mejlisler zalynda “«Akylly şäher» Konsepsiýasy ornaşdyrylan Arkadag şäherinde sanly ulgamyň mümkinçilikleri” atly ylmy-amaly m

Dowamyny Oka »


Generic placeholder image

Türkmenistanyň alymlary täze maglumat çeşmelerini işe girizdiler

06/06/2023

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda üçin durmuş-ykdysady taýdan ösüdermegiň maksatnamasynyň we Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020-2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň

Dowamyny Oka »


Generic placeholder image

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşiginiň geçirilýändigi barada HABARNAMA

23/03/2023

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi
2023-nji ýylyň 1-nji martyndan 2023-nji ýylyň 10-njy

Dowamyny Oka »


Generic placeholder image

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi IASP-nyň agzalygyna kabul edildi

29/10/2022

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda halkara ylmy hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýär. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň Ylmy parklaryň w

Dowamyny Oka »


Generic placeholder image

"E-DOC" Elektron resminamalary dolandyryş ulgamy resmi taýdan patentleşdirildi

10/05/2022

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň Maglumat howpsuzlygy we aragatnaşyk tehnologiýalary barlaghanasy özüniň işläp düzen «E-DOC» Elektron resminama dolanyş

Dowamyny Oka »