HABARLAR


"E-DOC" Elektron resminamalary dolandyryş ulgamy resmi taýdan patentleşdirildi
10/05/2022
Generic placeholder image

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň Maglumat howpsuzlygy we aragatnaşyk tehnologiýalary barlaghanasy özüniň işläp düzen «E-DOC» Elektron resminama dolanyşygy ulgamy atly programma üpjünçiligi üçin Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň «Türkmenpatent» Intellektual eýeçilik döwlet gullugynyň 223 belgili şahadatnamasyny/patentini aldy.

Elektron serişdeleri, hyzmatlary we çeşmeleri ulanmaga gönükdirilen maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalaryna esaslanýan sanly gurşawyny döretmek üçin döredilen bu programma üpjünçiligi, ylym ulgamyny ýurdumyzyň ýeke-täk elektron resminama dolanyşygy ulgamyna birikdirmäge kömek eder.