Daşky gurşawy goramagyň tehnologiýalary barlaghanasy

Topragy, suwy, howany arassa saklamagyň we dürli zyýanly maddalardan arassalamagyň täze tehnologiýalaryny işläp taýýarlamak, tebigy we antropogen faktorlaryň täsiri esasynda daşky gurşawyň ýagdaýynyň üýtgemegine baha bermek we çaklamak boýunça ylmy-barlag işleri alyp barýar.

  • Ekologiki pasportlary işläp düzmek: edara-kärhanalar, zawod-fabrikler we ş.m;
  • Önümçilik üçin kadalaşdyryjy resminamalary taýýarlamak: tehnologiki reglamentler, tehniki şertler, döwlet standartlary;
  • Daşky gurşawa zyňylýan önümçilik galyndylaryny ýüze çykarmak we zyňyndylardan arassalamagyň tehnologiýalaryny işläp düzmek: suwuk, gaz, gaty görnüşdäki önümçilik galyndylary;
  • Maslahatlary we tehniki çözgütleri taýýarlamak: önümçilik galyndylaryny utilizirlemek boýunça, önümçilik galyndylaryny gaýtadan ulanmak boýunça;
  • Oba hojalyk üçin ekologiki taýdan arassa dökün taýýarlamak: ýerli çig mallardan.