HABARLAR


Generic placeholder image

"E-DOC" Elektron resminamalary dolandyryş ulgamy resmi taýdan patentleşdirildi

10/05/2022

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň Maglumat howpsuzlygy we aragatnaşyk tehnologiýalary barlaghanasy özüniň işläp düzen «E-DOC» Elektron resminama dolanyş

Dowamyny Oka »


Generic placeholder image

Ylmy işläp taýýarlamalar – önümçilige

10/03/2022

Türkmenistanyň YA-nyň Tehnologiýalar merkeziniň täze maddalaryň sintezi barlaghanasy Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy (TNGIZT) bilen baglaşan şertnamasynyň çäklerinde ýaglary

Dowamyny Oka »


Generic placeholder image

HALKARA ZENANLAR GÜNI

07/03/2022

Halkara zenanlar gününiň öňüsyrasynda Hormatly Prezidentimiz tarapyndan mähriban zenanlarmyza döwlet baştutanymyzyň adyndan pul sylaglaryny gowşurmak barada gol çeken buýrugy köp sanly baýramçylyk

Dowamyny Oka »


Generic placeholder image

“Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda ýaş alymlaryň orny” atly ylmy-amaly maslahat

28/01/2022

2022-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Tehnologiýalar
merkezinde ýaş alymlaryň gözlegleriniň we oýlap tapyşlarynyň sergisi we “Ýurdumyzyň
ykdysady kuwwatyny pu

Dowamyny Oka »


Generic placeholder image

Tehnologiýalaryň Transfer Merkezini döretmek

19/11/2021

Tejribede gazanylan üsünlikleriň esasynda 01.01.2022 ý. seneden Tehnologiýalar merkeziniň düzüminde Tehnologiýalaryň transfer merkezini döretmek meýilleşdirilýär. Transfer merkeziniň uzak möhl

Dowamyny Oka »